WEBSITE ĐANG NÂNG CẤP.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Công Ty Cổ Phần Mirae
Khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Nhà Máy Hà Nội
Liêu Xá, Yên Mỹ - Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
ĐT: (0650) 3 791 038~9 / 3 794 033 
Fax: (0650) 3 791 037
Email: thanh@miraefiber.com 
Email: korealee@miraefiber.com (Korean)
ĐT: +84 (0321) 974 170~171 - Fax: +84 (0321) 974 172